گواهینامه HSE

گواهینامه HSE

سه شنبه, 24 تیر 1399 ساعت 06:49 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم
گواهینامه HSE گواهینامه HSE

گواهینامه HSE

گواهینامه HSE یک گواهی فوق العاده مهم ازانواع گواهی مورد نیازبرای شرکتهای فعال درزمینه های صنعتیست، گواهی HSE ویا HSE-MS

اغلب با گواهینامه HSE اداره کار ویاهمان گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ممکنست اشتباه گرفته شود. HSE اداره کار یک ایزو نیست وبعنوان گواهینامه ایزو صادر نمیگردد و تحت اعتبار و تایید و زیر نظر وزارت کار بعداز گذراندن چهار دوره ، دو دوره مختص مسئول ایمنی باعنوان ایمنی عمومی جهت مسئولین ایمنی و شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک و یک دوره مختص تمامی افراد لیست بیمه تحت عنوان ایمنی عمومی مختص کارگران و یک دوره مخصوص کارفرما تحت عنوان ایمنی عمومی مخصوص کارفرما بشرکتهای پیمانکاری داده میشود و اغلب جهت مناقصه نیازبه اخذش دارند. HSE امانوعی ازانواع گواهینامه های ایزو هست وبه دو صورت اخذ میگردد یااینکه مستقلا دریافت میشود ویا همزمان و بعداز طراحی و پیاده سازی دو استاندارد ایزو 14001 و ایزو 45001 ومهمترین و بهترین و مثمر ثمرترین راه اخذ HSE همین میباشد.

 

استاندارد HSE ازآنجا مهم و حیاتی میباشدکه گامی مثبت برای پیشرفت و حرکت روبجلوی اشخاص ویا مجموعه های بزرگست ویکی ازالزامات مشاغل و کارخانجات صنعتی فارغ ازنوع و حوزه فعالیتشان میباشد. اخذ HSE میتواند گامی بسیار محکم جهت جلب اعتماد مشتریان ویا مصرف کنندگان باشد،HSE  تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی میباشدکه بخوبی ازمعنایش میتوان به ماهیت و میزان اهمیت گواهی HSE ویا HSE-MS نیزپی برد،گواهی HSE سیستم مدیریت بهداشت ایمنی ومحیط زیست رادر مجموعه مورد بررسی قرار میدهد، ازاینرو درمباحث گواهینامه های مورد نیاز شرکتهای صنعتی و کارخانجات بطور مستقیم ویا غیر مستقیم با محیط زیست و جان انسانها چه کارگران خود شرکت ویا چه مشتریان و مصرف کنندگان محصولات شرکت، سروکار دارند اخذ گواهی HSE امری ضروری و مهم است، گواهی HSE درابتدا توسط یک نهاد بین المللی بنام انجمن بین المللی شرکتهای نفتی درسطح جهان مطرح گردیدکه باتوجه به استانداردهای دقیقو جامع گواهی HSE-MS رفته رفته بمرور زمان رونق گرفته تاجاییکه امروزه شرکتهای خیلی زیادی بخصوص شرکتهای پیمانکاری بدنبال دریافت اینگواهی هستند تامیزان رشد واهمیت رضایت مخاطبان رادر مجموعه خودنشان دهند.

 

 

گواهینامه HSE

اخذ گواهینامه HSE ویا مدل HSE-MS ازطریق مراجع صدور

 
 
گواهی HSE و چگونگی دریافت گواهی HSE همانطورکه گفته شد مبحثی مهم درشرکتها و سازمانها و کارخانجاتست، امااز تمام مباحث مرتبط بااخذ گواهی HSE مشکلترین ودرعین حال مهمترین بخش پیاده سازی استاندارد HSE ویا استانداردهای مربوطه HSE-MS میباشدکه کاملا همراستا و همجهت پیاده سازی ایزو 45001 ISO45001 وiso14001 ایزو14001 است، بهمین دلیل توصیه ما قبل ازاقدام جهت دریافت HSE وپیاده سازیش طراحی و پیاده سازی دو استاندارد ISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی رادریافت و پیاده سازی کنیم سپس اقدام کردبه اخذ HSE ویا بطور همزمان اینکار راانجام داد، دربسیاری موارداین اشتباه بوجود میایداین گواهی ترکیبی ازدو استاندارد ایزو ذکرشدست اما گواهی HSE و استاندارد ایزو45001 و ایزو14001 دو گواهی کاملا مجزا هستند، بطور خلاصه میتوان گفت گواهی HSE هم راستای ترکیب ایزو45001 وایزو14001 است باکمی تغییر، عامیانه ترین توضیح بابت تفاوت ایندوگواهیست. گاهی تصور میشودکه گواهی HSE مستقیمابه ایزو مربوط میشود ودرحقیقت الزامات بیان شده دو استاندارد ایزو 14001 و ایزو 45001 رادر خودش دارد دو سیستم مدیریتی سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای درحقیقت تشکیل دهنده الزامات HSE هستند،
گواهی نامه HSE را ازکجا میتوان دریافت کرد، چگونگی دریافت HSE نیز مانند ایزو ازمراجعی مختلفست وبا عناوین مختلفی دارد، دریافت HSE نیزازمراجع مختلفی امکانپذیرست مانند ایزو ازمراجع تحت نظارتIAF و تحت نظارت IAFCB یاهمان مراجع خصوصی که زیرنظر مجمع IAF نیستند صادر میشوداین گواهی نیز دقیقا ازهمین دومرجع صادرمیشود ومانند ایزو اخذ ازمراجع IAF زمانبر و پرهزینه ست ودرایران باتوجه بشرایط سیاسی و بین المللی ایران و همچنین عدم نظارت خیلی سخت و پروتکلهای طاقت فرسا ازسوی بازرسان ویا حتی مقامات ناظر برفعالیت کارخانجات وشرکتهای راغب کمتری دارد وبیشتر کارخانه ها ویاشرکتها حاضر نیستند دراون حد متحمل هزینه ویا اتلاف وقت مجموعه شوند،. دریافت گواهی HSE نیزبه هدفهای متفاوتی صورت میگیردکه درایران بیشترین دلیل اینکار شرکت درمناقصات است، جهت شرکت توی مناقصات یکی ازالزاماتی کارفرما در مناقصات کشور دریافت HSE وارائه ش جهت اخذ امتیاز و حائز شرایط شدنست ازاینرو بیشترین دلیل دریافت HSE درایران دلیل مناقصه است، وبا توجه بزمان کمی که دراختیار شرکتهای پیمانکاری قرار میدهند قبل مناقصه وعدم سختگیری کارفرما درنوع و مرجع صادر کننده مدرک درکشورمان ایران بیشتراز مراجع غیر IAF اخذ میگردد.

گواهینامه HSE نیزباید درسایت مرجع قابلیت استعلام و رجیستری راداشته باشد، ازاینرو گواهی HSE ازهر مرجعی صادر شده باشد قابلیت رجیستری و استعلام راباید داشته باشدچه مراجع خصوصی و غیر IAF وچه مراجع زیر نظر IAF.

گروه بین المللی سامان کاران باتیمی قوی و باتجربه اماده ارائه خدمات درزمینه های ایزو ، HSE ،CE ، IMS ، وغیره میباشد وتمامی مشاوره هابا مرکز امکان ثبت بصورت رایگان است

خواندن 2604 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
آخرین ویرایش در دوشنبه, 21 مهر 1399 ساعت 11:57
کد: 306
محتوای بیشتر در این بخش: « گواهینامه ایزو گواهینامه CE »

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family