رتبه پیمانکاری و رتبه انفورماتیک

رتبه پیمانکاری و رتبه انفورماتیک

سه شنبه, 24 تیر 1399 ساعت 06:56 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

رتبه و گرید

رتبه پیمانکاری و رتبه انفورماتیک یاهمون گرید، هردو ازمهمترین مدارک موردنیاز شرکتها جهت شرکت در مناقصات

میباشدکه کارفرمایان ازشرکت کنندگان مناقصه میخواهند، دراینجا سعی داریم توضیحی مختصر ازاین دو گواهی ارائه کنیم،

 

اخذ رتبه پیمانکاری درخصوص یازده رشته ساختمان، راه و ترابری، صنعت و معدن، تاسیسات و تجهیزات، کشاورزی، آب، مرمت آثار باستانی، کاوشهای زمینی، ارتباطات، نفت، گاز و نیرو هست و گرید پیمانکاری در ۱۱ رشته مختلف و 5 پایه (۱،۲،۳،۴،۵) صورت میگیردکه پایه ۵ کمترین و ۱ بیشترین پایه میباشدکه یک شرکت میتواند کسب کند. رتبه پیمانکاری ازشماره و رتبه پنج تا رتبه یک متغیرست و بالاترین رتبه 1 و پایینترین 5 هست و اغلب شرکتها بدنبال رتبه بهترند و بهمین جهت نمیدانندباید شرایط لازمه راداشته باشند و کمی بدین شرایط اشاره میکنیم تا متقاضی محترم بتواندبه درکی ازاین برسدکه بتواند رتبه بهتر بگیرد.

گرید پیمانکاری و رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری بستگی داردبه میزان توانایی شرکت و بررسی میشود واین امر براساس معیارهایی همچون تعداد پرسنل شرکت و سوابق کاری پرسنل، تجربه کاری و توان مالی شرکت صورت میگیرد. جهت اخذ رتبه پیمانکاری و اخذ حداقلی رتبه و دریافت کمترین رتبه یعنی همون رتبه ۵ ، شرکت بایدامتیاز نفرات هیئت مدیره رابه شکل جداگانه ثبت نماید. محاسبه امتیاز براساس مدرک تحصیلی و سابقه اعضای هیات مدیره صورت میگیردبرای بدست آوردن رتبه چهار شرکت بایستی امتیاز نفرات و سقف تجربه کاری تعیین شده بابت هررشته، پایه و سقف توان مالی تعیین شده رابه شکل متمایزی داشته باشد. حوزه های پذیرفته شده جهت دریافت و اخذ رتبه پیمانکاری عبارتنداز ساختمان، راه و ترابری، صنعت و معدن، تاسیسات و تجهیزات، کشاورزی، آب، مرمت آثار باستانی، کاوشهای زمینی، ارتباطات، نفت، گاز و نیرو. درساليان گذشته ‌گريد ، رتبه‌بندي شركتها بخصوص درون مناقصات بسيار اهميت پیدا کردست، زيراکه مناقصات برگزار شده باتوجه‌ رتبه شركتها و گريد آ‌نها دسته‌بندي ميشدند، بطور مثال دریک مناقصه‌ ‌فقط شركتهايي‌ با رتبه 1 یا 2 ميتوانستند شركت كنند، يادر مناقصاتي دیگر ‌شركتهايي ‌با رتبه 3و4و5 ميتوانستند شركت كنند. وقتي الزام داشتن مثلا رتبه 1 درون مناقصه‌اي بود، بدين معنا بودكه شركت ازنظر توانايي مالي، سابقه كار و فعاليت ، تعداد پرسنل ماهر و متخصص ازشركتهاي داراي رتبه 2 يا پايين‌تر، بالاترو بهتر ميباشد وقطعا شرکتهاي‌ دارای رتبه كمتر توانایی انجام پروژه‌ موجود مناقصه رانخواهند داشت. البته درسالهاي اخير، شرط داشتن رتبه فقط الزام ميباشدو اينكه شركت متقاضي شركت توی مناقصه داراي چه رتبه‌اي ویا گريدي ميباشد، ديگر اهميت نداردکه این مساله موجب نارضایتی برخی ازشرکتها و پیمانکاران سطح بالا نیزشدست، زیرا ااين طريق وبابرداشتن قانون الزام بنوع رتبه و کم اهمیت کردن رتبه ‌بندي هشركت تازه ‌كاري نيزكه فقط توانسته با مدارك ابتدايي خود، گريد5 رادریافت کند و پس ازاینکه موفق بدريافت رتبه 5 شد، توی مناقصه‌اي شركت ميکندكه‌شركتی بارتبه1 فقط ميتواند واز پس انجام پروژه هایش بربیاید وبه وعده های خودعمل کندالبته شرکتهای دارای رتبه پایین قطعا خودرا درگیر پروژهای سنگینتر و فراتر ازتوان خودنمیکنند. زيراخود شركتهاکه داراي رتبه 5 هست و ازتوان و پتانسیل خودخبر داردبه‌مناقصاتي كه ‌ازنظر مالي و تامين نيروي انساني و غیره قادربه ‌انجامش نيستند، ورود نميكنند، اماممكنست برخي شركتهاهم بامبالغ بسيار پايين و بدون تدبیر وبصورت اماتور بدين مناقصات ورود كنندولی البته ‌باانجام اينكارهم خودشان قطعا نخواهند توانست پروژه رابه انتها برسانند وهم باعث كند شدن روند اجراي پروژه ودر نهايت خاتمه پروژه وتحويل ‌يك شركت و سازمان و موسسه ديگر شودکه حتی میتواند موجب تحمیل هزینه سنگین و ضرری بزرگ بشرکت شودهم شرکت پیمانکاری وهم شرکت کارفرما.

رتبه پیمانکاری همانطورکه گفته شد شركتهاكه ‌بدنبال اخذ رتبه پیمانکاری هستند يابخاطر الزام داشتن رتبه بصورت مستقيم، خواهان دريافت رتبه‌ و اخذ گريد هستند، يابواسطه گرفتن گواهينامه تاييدصلاحيت ايمني پيمانكاران مجبوربه دريافت رتبه میشوند، تااینجا بیشتر درمورد رتبه پیمانکاری صحبت شد.

رتبه پیمانکاری توسط سازمان ساجات صادر میگردد و بدلیل درخواست بالای شرکتها بخصوص جهت کسب امتیاز درون مناقصات متقاضیان رابا سوالهای متعددی روبرو میکند مثلا اینکه:

گرید و رتبه پیمانکاری چیست؟

ازکجا رتبه پیمانکاری بگیرم؟

مراکز و سازمانهای صادر کننده گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

مدارک لازم جهت اخذ رتبه پیمانکاری

شرایط و ضوابط و الزامات لازم جهت دریافت رتبه پیمانکاری

جهت شرکت در مناقصه چگونه رتبه پیمانکاری بگیرم؟

شرایط لازم جهت دریافت رتبه یک

و بسیاری سوالات دیگرکه برای شرکتها پیش میاید.

 

 

گرید GRAID رتبه

دریافت رتبه و گرید پیمانکاری و رتبه و گرید انفورماتیک

 

 

رتبه انفورماتیک نیزاز موارد پر کاربرد درخواستی میباشد، رتبه انفورماتیک، بابت شرکتهایی ‌بازمینه فعالیت درحوزه رایانه، IT وفناوری اطلاعات میباشد. البته اساسنامه مذکوربرای اخذ رتبه انفورماتیک ویا رتبه IT ، بسیار مهمست زیرا باتوجه‌ ‌بموضوع اساسنامه گرایش دریافت رتبه انفورماتیک مشخص میشود شرکت متقاضی درچه رشته وچه گرایشهایی میتواندموفق‌ شودبه اخذ رتبه انفورماتیک . درحال حاضر دریافت و اخذ رتبه انفورماتیک ، بابت شرکت‌ ها‌که میخواهند درزمینه کامپیوتر و رایانه و فناوری اطلاعات ‌و رایانه درمناقصه‌ای‌‌ با‌موضوعات رایانه و فناوری اطلاعات و IT شرکت نمایند الزام ‌میباشد. البته شرکتهای بازمینه فعالیت غیراز it و اطلاعات و رایانه نیزباید اقدام کندبه اخذ مجوز و البته بابت شرکتهای خدماتی اخذ مجوز صلاحیت پیمانکاری یاهمان گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری ازطریق اداره کار الزام شدست. شرکتهای مهندسی بجهت نشان دادن شایستگی خودو توان نیروها، قدرت مالی و نیروی انسانی خود و الزام درمناقصات ‌بدنبال اخذ رتبه ، هستندالبته اگرکه شرکتهای پیمانکاری ومهندسی گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری ‌رااز ساجات دریافت نمایند همان گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری هست و‌به رتبه یا گرید معروف شدست.

شرکتهای متقاضی رتبه انفورماتیک باسوالات متعدد جهت اخذ رتبه روبرو هستند و ازجمله سوالات میتوان بدین موارد اشاره کرد:

رتبه انفورماتیک چیست؟

از کجا رتبه انفورماتیک بگیرم؟

جهت اخذ رتبه انفورماتیک از کجا شروع کنم؟

رتبه انفورماتیک و گرید انفورماتیک را چگونه بگیرم؟

مراکز صادر کننده رتبه و گرید انفورماتیک

چگونه بابت شرکتم رتبه انفورماتیک بگیرم؟

مدارک و شرایط و الزامات لازم جهت اخذ رتبه انفورماتیک

موارد امتیاز آور جهت دریافت رتبه بالا

و بسیاری سوالات دیگرکه جهت شرکتهای متقاضی رتبه ویا گرید انفورماتیک پیش میاید.

گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک دو مبحث جدا هستند و شرکتها باتوجه زمینه فعالیتشان بایستی دقت کنندکه کدام نوع گرید و رتبه بدردشان میخورد و بکارشان میاید.

رتبه پیمانکاری و رتبه انفورماتیک و دریافت و اخذ رتبه پیمانکاری و رتبه انفورماتیک باکارشناسان گروه بین المللی سامان کاران درتماس باشید. گروه بین المللی سامان کاران بامشاوره بصورت رایگان اماده ارائه خدمات به مشتریان محترم میباشد

خواندن 5074 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
آخرین ویرایش در دوشنبه, 21 مهر 1399 ساعت 11:57
کد: 308
محتوای بیشتر در این بخش: « گواهینامه CE

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family