ISO10015

ISO 10015

گواهینامه ISO 10015 مدیریت کیفیت آموزش راهنمایی مندرج درون استاندارد 10015 شامل ایجاد، اجرا ، نگهداری و بهبود راهبردها و سیستمهای آموزشی  تاثیرگذار برروی کیفیت محصول عرضه شده توسط سازمان. استاندارد  ISO 10015ازسری استانداردهای 10000 میباشد و توسط كميته فني مديريت و  تضمين كيفيت ، كمیته فرعي و  فنآوريهاي حمايتي تهيه شدست ، بواقع راهنمایی جهت آموزش درون سازمانی و ابزاری بابت بهبود عملکرد آموزش ، توسعه ، پیاده سازی و بهبود استراتژی آموزشیست زیرابه مدیریت سازمان و کیفیت خدمات و محصولات تولیدی سازمان اثرگذارست. استاندارد ISO 10015 بابت آموزش سازمان چارچوب مناسب تعریف میکند.

  گواهینامه ISO 10015 چهار مرحله اصلی وجود دارد: نیازسنجشی بابت آموزش. برنامه ریزی مدون و کارآمد. آموزش فنی و تخصصی. ارزیابی عملکرد آموزش انجام گرفته و نکته اصلی اینجاست آموزش استاندارد 10015 رادرچه سطحی بابت سازمان نیاز داریم ، گاهی اوقات آموزش سطح مدیران ارشد سازمان و گاهی اوقات سطح کارمندان و سایر سطوح سازمانی صورت میپذیرد تمامی موارد فوق مرحله اول یعنی نیاز سنجی آموزش تعیین میگردد.

        استاندارد ISO10015 درون سازمان سبب موارد ذیل میشود: پیشرفت دانش سازمان موجب پیشرفت دانش مدیریتی سازمان میشود. ایجاد رقابت بین سازمانها بجهت افزایش سطح دانش و آگاهی کارکنان. تضمین حصول اطمینان بابت کیفیت خدمات و محصولات. همچنین شرکت هابا ترویج دانش راههای مختلفی بابت مقابله باچالشها پیدا میکنند زیرا امروزه باوجود پیشرفت علم و تکنولوژی دانش کمک شایانی بابت حل مسائل گوناگونست. لازم بذکرست معمولا قبل طراحی و پیاده سازی استاندارد سیستم مدیریت آموزش ISO 10015 ، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 طراحی و پیاده سازی میشود .سازمان استاندارد 10015 الزامات استانداردهای سری ایزو9000 تاثیرخاصی ندارد و آنهارا تغییر نمیدهد و اصلاح نمیکند. همچنین گواهی ایزو 10015جهت استفاده پیمانکاران آموزش خدماتی راسازمانهای دیگر ارائه میدهند درنظر گرفته نشدست. پیمانکاران اموزش ازااین استاندارد درموارد مربوطه تامین نیازهای آموزشی کارکنانشان میتوانند استفاده کنند. اصطلاحات و تعاریف استاندارد ایزو 10015 شامل شایستگی بکارگیری دانش ،مهارت رفتاردرعملکرد وآموزش فرآیند اجرا  توسعه دانش ،مهارت دررفتار جهت تامین نیازها. راهنماییهای آموزشی بیان شده شامل فرآیندهای چهارمرحله ای تعیین نیازهای آموزشی، طراحی وبرنامه ریزی آموزشی و ارزشیابی نتایج آموزش .

گواهینامه ISO 10015 پشتیبانی آموزشی رانیز انجام میدهد شامل پشتیبانی  قبل آموزش و درحین آموزش و قبل آموزش  شامل توجیه پیمانکار آموزشی بطریق ارائه اطلاعات مناسب ، توجیه فراگیر درمورد ماهیت آموزش و مواردی ازفاصله هاکه هدف رفع آنهاست ، ایجاد ارتباط مدرس و فراگیر. پشتیبانی درحین آموزش شامل فراهم کردن ابزار ، تجهیزات ، مستندات ،نرم افزار یاجاو مکان مناسب بابت مدرس ویا فراگیرها فراهم کردن فرصتهای مناسب وکافی جهت آموزش دربکارگیری شایستگیهای کسب شده ارائه بازخوربه مدرس و فراگیر درباره عملکرد کاری ،پشتیبانی بعداز آموزش فعالیتهای زیررا شامل میشود: دریافت اطلاعات بازخور ازفراگیر ، دریافت اطلاعات باز خور مدرسین.
هدف ISO 10015 نظارت برروی آموزش و اطمینان خاطر ازاینست. فرآیند آموزش و سیستم کیفیت اموزش مدیریت شده و بمرحله اجرا دربیاید و الزامات آموزشی سازمان اثربخش باشد و امکانات بگونه ای فراهم شود زیرا الزامات و نیازهای آموزشی درون سازمان مثمرثمر باشد. نظارت برروی آموزش درون سازمانی. گواهی نامه ایزو10015 توسط کارکنان شایسته مطابق روشهای اجرایی مستند سازمان تعریف شدست واین اشخاص بایستی درحوزه کاری فعالتیشان مستقل بوده و عمل نمایند روشهای نظارت بایدشامل مشاوره و مشاهده گردآوری دادهها باشد. روشهای نظارتی ایزو 10015 میبایست درروند مرحله تعیین مشخصههای برنامه آموزشی تصمیم گیری بشود.

گواهی نامه  ISO 10015 ( سیستم مدیریت کیفیت آموزش ) بابت افزایش راندمان کاری پرسنل درون سازمان کمک شایانی میکند. مدیران ارشد و سطح میانی کنترل بیشتری برروی پرسنل دارند لذا یک رهیابی و شناسایی بهتر بجهت پیاده سازی مدرک 10015میباشد. استاندارد ایزو 10015 بمرحله پیاده سازی برسد میتواند بسیار تاثیر گذار باشد زیراباعث افزایش کیفیت آموزش شده و بصورت زنجیر متصل بکدیگر کل سازمان رشد صعودی خواهد داشت.

گروه سامان کاران ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.

ISO 10015

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family